جلسه کمیته انضباطی و محرومیت بازیکن تیم آرکیو

کمیته انضباطی هیات فوتبال بروجرد در نامه ای به دبیر هیات فوتبال رای این کمیته را در مورد تخلف بازیکن تیم آرکیو بدین شرح اعلام کرد:

احتراما پیرو درگیری صورت گرفته در مسابقات جام رمضان و بر هم خوردن نظم عمومی و درگیری آقای علی مقدسی از تیم آرکیو با تیم داوری در خاتمه مسابقه طبق ماده 22آئین نامه انضباطی فدارسیون فوتبال موارد الف،ب،پ،ج ایشان به مدت 3 ماه از حضور در کلیه مسابقات رسمی محروم شده و به پرداخت مبلغ 500هزار ریال جریمه نقدی محکوم می گردند.لازم به ذکر است بعد از گذشت 3ماه از محرومیت در صورت پرداخت جریمه می توانند ادامه فعالیت دهند.

محمد حیدری 

رئیس کمیته انضباطی هیات فوتبال بروجرد

/ 0 نظر / 9 بازدید