برگزاری مسابقات شطرنج نوجوانان بروجرد

یک دوره مسابقه شطرنج در رده نوجوانان در خانه شطرنج برگزار گردید
که در خاتمه امیر میرعبدلی اول،علی طهماسبی وعلی مقصودی مشترکا دوم و محمد علی حیدری،صحرائی و سینا یادروج ،مشترکا سوم شدند.
/ 0 نظر / 9 بازدید