تقدیر معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور از مدیریت مجموعه شهید هدایتی بروجرد

از طرف آقای سید حمید سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور از حضور آقای رضا هدایتی

مدیر مجموعه ورزشی شهید هدایتی بروجرد در معیت دکتر عباسی وزیر محترم ورزش و جوانان کشور در نشست بررسی ظرفیت های باشگاهی ورزش کشور تشکر نمود.

متن تشکر و تقدیر از آقای هدایتی بشرح ذیل می باشد:

/ 0 نظر / 46 بازدید