مسابقات پینگ پنگ دانشگاههای دولتی منطقه 6 کشور در بروجرد

مسابقات پینگ پنگ دانشگاههای دولتی منطقه 6 کشور در مورخه ٨٩/١١/٢٠با شرکت تیمهای:دانشگاه آیت ا... بروجردی بروجرد،دانشگاه رازی کرمانشاه،دانشگاه کردستان،دانشگاه ملایر و دانشگاه ایلام در سالن زنده یاد کاروان بروجرد برگزار گردید که در پایان نتایج ذیل بدست آمد:

نتایج تیمی:

١-دانشگاه کردستان مقام اول

٢-دانشگاه ملایر مقام دوم

٣-دانشگاه ایلام مقام سوم

نتایج انفرادی:

١-پیمان نوذری از دانشگاه ملایر مقام اول

٢-نیما منصوری از دانشگاه کردستان مقام دوم

٣-مجید جهانی از دانشگاه ایلام مقام سوم

مدیر فنی مسابقات:دکتر مختاری

سرپرست کل مسابقات:دکتر محبوبی

سرداور مسابقات:هوشنگ بهلولی

سرپرست فنی مسابقات:داوود ساریخانی

ناظر مسابقات:محمد سلیمانی

مسئول فرهنگی مسابقات:یوسف وند

/ 0 نظر / 11 بازدید