آروین معظمی گودرزی نفر دوم مرد سال ورزش لرستان

 

در نظر خواهی از مربیان ،ورزشکاران،پیشکسوتان و......... که از طریق پیامک برای اولین بار در استان لرستان صورت گرفت پس از نتیجه گیری و جمع آراء آروین معظمی گودرزی دوچرخه سوار بروجردی مقام دوم را به خود اختصاص داد و هیئت دوچرخه سواری استان که مسئولیت آن با آقای بابک فرزاد می باشد بعنوان هیئت نمونه استان انتخاب گردید.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید