مسابقات والیبال لیگ استان(جام تلاش) در رده بانوان

در مسابقات والیبال لیگ استان جام تلاش که در دو گروه تیمی با شرکت تیمهای:خرم آباد،امید بروجرد،نوجوانان بروجرد،بسیج بروجرد،الشتر،کوهدشت،نورآباد،الیگودرز و دورود در مورخه ٨٩/١١/١۵ لغایت ٨٩/١١/١٧ در خرم آباد برگزار گردید دو تیم امید و بسیج بروجرد موفق شدند به دور بعدی مسابقات که در مورخه ٨٩/١٢/۵ لغایت ٨٩/١٢/۶در بروجرد برگزار می شود راه یابند.

مربیان تیم بروجرد:خانمها:پروانه صاحب علم و شکوفه درسازان

سرپرست تیم:خانم لمیعه عموری

نایب رئیس هیئت والیبال بانوان:خانم زهره شادمانی

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
صدق

خانم شادمانی میشه لطفاخودتواینقدرتحویل نگیری.همش تاکید میکنی مسول هیات ,برگزار کننده و.....بس کن خیلی بچگانه است خیلی ها بهت خندیدن