صعود گروه کوهنوردان کاوه بروجرد به قله هی گره از قلل گرین کوه

گروه کوهنوردان کاوه بروجرد متشکل از ١۶ نفر از اعضاء گروه در مورخه ٨٩/٩/١٩ موفق شدن به قله هی گره از قلل گرین کوه صعود نمایند.

اعضاء گروه:

محمود خمسه نژاد_محمد اسماعیل ابلاغیان_محمود گیتی فرد_مسعود فریور_علیرضا سراج زاده_وحید دیناروند_سعید نصرالهی_حسن وصله چی_حمید مصطفائی_خسرو ساعی_مسعود کسرائی_مصطفی خسروی_پوریا گودرزی_پارسا_رحیم حاج بشیری

سرپرست گروه:اسداله پیریائی

/ 0 نظر / 11 بازدید