رقابت های انتخابی جام یادگار امام در بروجرد برگزار می شود

شرایط شرکت در مسابقات اعلام شد

 فدراسیون کشتی امروز اعلام کرد: رقابت‌های انتخابی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) طی روزهای ٣٠ دیماه و اول بهمن ماه در شهر بروجرد برگزار می‌شود.

شرایط شرکت در مسابقات:

الف: نفرات پنجم تا دهم مسابقاتقهرمانی کشور بزرگسالان سال١٣٨٩ شیراز.

ب: نفرات اول تا سوم قهرمانی کشورجوانان سال ١٣٨٩ تهران.

ج: سهمیه استان‌ها:

١- فارس ١٢نفر ٢- خوزستان٩نفر-  ٣ تهران ٨ نفر  ۴- لرستان٧ نفر  ۵- مازندران ۶ نفر  ۶- هرمزگان ۵ نفر  ٧- البرز ۴نفر ٨- خراسان رضوی ٣ نفر  ٩- سایر استان‌ها هر کدام یک نفر ١٠- میزبان ٧ نفر  ١١ -سهمیه کادر فنی تیم ملی ٢٠ نفر

* تیم های فارس  B و  A در رقابت های قهرمانی بزرگسالان کشور درشیراز به مقام های اول و نهم رسیدند و به ترتیب ١٠و ٢ سهمیه کسب کردند.

٢- امتیازات:

نفرات اول و دوم این مسابقات با نظر کادر فنیمجوز حضور در جام بین‌المللی یادگار امام (ره) را کسب می کنند.

٣- شرایط برگزاری و وزن‌کشی مسابقات:

الف- مسابقات در اوزان ۵۵-۶٠- ۶۶- ٧۴- ٨۴ -٩۶ و ١٢٠ کیلوگرم با ٢ کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهدشد.

ب- وزن‌کشی اوزان ۵۵- ۶۶- ٨۴ و ١٢٠ کیلوگرم از ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ روزچهارشنبه ٨٩/١٠/٢٩ انجام و مسابقات در تاریخ ٨٩/١٠/٣٠ پنج‌شنبه برگزار خواهدشد.

ج- وزن‌کشی اوزان ۶٠- ٧۴ و ٩۶ کیلوگرم از ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶روز ٨٩/١٠/٣٠انجام و مسابقات در تاریخ ٨٩/١١/١ جمعه برگزار خواهد شد.

سی و یکمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی گرامیداشتدهه مبارک فجر جام یادگار امام (ره) روزهای ١۴ تا ١۶ اسفندماه در شهر مقدس قمبرگزار می‌شود.

/ 0 نظر / 7 بازدید