دعوت از آقای حسن لشکری به اردوی تیم ملی کشتی نوجوانان ایران

از طرف فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران،آقای حسن لشکری بعنوان مربی تیم ملی کشتی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران دعوت شد.نامبرده باید از تاریخ ٨٩/١١/١۵لغایت ٨٩/١١/٢٨ جهت حضور در اردوی تیم ملی حضور یابد.

 

/ 0 نظر / 11 بازدید