آغاز بزرگترین مسابقه شطرنج تاریخ بروجرد و ایران2

یکشنبه شب 12 دی ماه 1389 استاد اکبر گودرزی مسئول و بنیانگذار سبک رزمی تاپ رنجر ، با دعوت از مسئولین هیات شطرنج بروجرد  در محل سالن ورزشی خود واقع در میدان تهنیت ابتدای محمود آباد اقدام به برپائی مسابقه شطرنج  و ثبت نام سبک رزمی تاپ رنجر در مسابقات تاریخی و  بزرگ شطرنج بروجرد ، بین 18 نفر از هنرجویان رشته رزمی تاپ رنجر نمود که نتایج به شرح زیر می باشد  :

رضا معظمی گودرزی ( برنده ) - امین معظمی

رضا روزبهانی ( برنده ) - خسرو معظمی گودرزی

سید مهدی حسینی ( برنده ) - سید امیر محمد حسینی

علی گودرزی ( برنده ) - مهران گودرزی

پوریا نصراللهی ( برنده ) - علی روزبهانی

فرهاد ورزدی ( برنده ) - مجید کوچک روزبهانی

مهدی گودرزی (برنده) - مسلم یاراحمدی

نیما زندیان ( برنده ) - امین خدیش

لازم به یاد آوری است که خوشبختانه مسئولین کمیته استعداد یابی هیات شطرنج بروجرد  از بین بازیکنان فوق  پوریا نصراللهی و رضا معظمی گودرزی را بعنوان بازیکنان با استعداد برای شطرنج اعلام نمودند

/ 0 نظر / 10 بازدید