برگزاری مسابقات شطرنج جمعه ها در خانه شطرنج بروجرد

جمعه 18 شهریور محل خانه شطرنج بروجرد شاهد مسابقات بزرگسالان شطرنج بروجرد بود

.لازم به ذکر است در خاتمه آقایان افشار ،بهمن صارمی، میرزاپور،فطرس،شمس، جهانشاهی، عزیزاده و یادروج،مقام های اول تا هشتم را کسب نمودند

/ 0 نظر / 9 بازدید